fredag 20 augusti 2010

Bostadsbrist ?!

Inför terminsstarten i de större studentstäderna aktualiseras åter bristen på boende. Med lite Kristdemokratisk politik och engagemang är jag övertygad om att vi kan bidra till lösningar. Alliansregeringen med Mats Odell som bostadsminister har höjt det skattefria beloppet för uthyrning av privatbostad till 15 000 SEK/år. Ett förslag om att ytterligare höja fribeloppet ligger redan.
Detta tillsammans med vår devis " samhället är större än staten", d.v.s. vår övertygelse om att mycket går att lösa av det civila samhället kan hjälpa till att lösa även bostadsbristen. Jag är övertygad om att många har rum som används väldigt sparsamt i sina villor. Min uppmaning är: Hyr ut dem till bostadssökande!
Det tjänar många syften. För det första får en människa tak över huvudet och kan påbörja sina studier i lugn och ro. För det andra så ger det ett tillskott till ekonomin. Sist men inte minst ger det möjlighet till nya intressanta möten mellan generationer och kulturer.
Själv har jag för närvarande två hyresgäster här i mitt nu onödigt stora hus. En från Tyskland och en från Finland. En verklig win-win situation!
Jag utmanar alla andra som har möjlighet att ta liknande initiativ.
Kristdemokratisk politik i praktiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar